Styrelse för Svenska Fondhandlareföreningen

Ordförande
Kenneth Berglund, SEB

Vice Ordförande
Johan Mörner, Erik Penser Bank AB

Övriga styrelseledamöter
Anders Antas, Carnegie Investment Bank AB
Karl Berglund, ABG Sundal Collier AB
Peter Bäärnhielm, Danske Bank, Sverige Filial
Mats Carlson, Pareto Securities AB
Johanna Cerwall, Skandiabanken
Peter Dahlgren, Nordnet Bank AB
Per Elcar, Handelsbanken
Rikard Josefson, Avanza Bank AB
Benjamin Swedberg, Swedbank AB

 

Styrelse för Svenska Fondhandlareföreningens Service AB

Ordförande
Kenneth Berglund, SEB

Övriga styrelseledamöter

Johan Mörner, Erik Penser Bank AB
Kerstin Hermansson, VD i bolaget