Välkommen till
Svenska Fondhandlareföreningen

Svenska Fondhandlareföreningen och dess dotterbolag representerar gemensamma intressen hos de företag som driver värdepappersrörelse i Sverige. Föreningen grundades 1908 och har för närvarande 23 banker och värdepappersbolag som medlemmar. Föreningens övergripande mål är en sund, stark och effektiv svensk värdepappersmarknad.

 
 
CountDownClock Javascript Error