StartsidaNyheterFinansbranschen uppmanar Bolund och Thedéen att inte tumma på rättssäkerheten

Finansbranschen uppmanar Bolund och Thedéen att inte tumma på rättssäkerheten

Tisdag, 30 maj 2017 09:52

Det finns allvarliga brister i regelutformningen på finansmarknadsområdet och det tummas på rättssäkerheten. Fondhandlareföreningen och övriga branschorganisationer på finansmarknadsområdet har uppmärksammat finansmarknadsministern och generaldirektören på Finansinspektionen på detta.

Fondhandlareföreningen har tillsammans med Bankföreningen, Fondbolagens föreningen och Svensk Försäkring skickat ett brev till statsrådet Per Bolund på temat bristande rättssäkerhet. De utmaningar som lyfts fram i brevet gäller brister i regleringsprocesserna i EU-frågor. Branschorganisationerna har också skickat ett nästan likalydande brev till Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen.

Syftet med breven är att fästa uppmärksamheten på återkommande brister i EU-regelutformningen på finansmarknadsområdet - brister som enligt branschorganisationerna och andra summerar ihop till ett demokratiskt underskott. Det tummas på rättssäkerheten hos såväl Finansdepartementet som Finansinspektionen bland annat på grund av den bristande dialogen med branschen och andra intressenter, bristande konsekvensbeskrivningar av hur nya regler påverkar olika delar av samhället samt för korta tider för genomförande av regelverken. I breven till Per Bolund och Erik Thedéen redovisar branschorganisationerna ett antal konkreta förslag på hur regelprocesserna kan förbättras och delaktigheten i EU-frågor bli större.

Här kan du ta del av breven.
Här kan du ta del av breven.