StartsidaNyheterFörstärkning på Fondhandlareföreningen

Förstärkning på Fondhandlareföreningen

Fredag, 11 juli 2008 16:33

Det är med mycket stor glädje som jag kan informera att Lars Afrell har anställts i föreningen för att svara för juridiska frågor. Lars Afrell, som har omvittnat hög kompetens, kommer från Finansdepartementet där han varit chef för departementets värdepappersmarknadsenhet sedan 1998. Lars Afrell har stor erfarenhet av EU-arbete och är medlem av europeiska värdepapperskommitten. Därtill kan nämnas att Lars Afrell är med i EU-kommissionens Legal Certainty Group, som arbetar med att modernisera värdepappersrätten. Lars Afrell har också arbetat som domare vilken erfarenhet kan komma väl tillpass i självregleringsfrågorna. Sammantaget kommer Lars Afrell att väl komplettera befintliga resurser på föreningen och vi arbetar vidare enligt vår mission: En sund, stark och effektiv svensk värdepappersmarknad. Lars Afrell börjar sin tjänst den 10 november.