StartsidaNyheterLars Afrell i ESA Board of Appeal

Lars Afrell i ESA Board of Appeal

Fredag, 3 februari 2012 09:25

Lars Afrell har utsetts till suppleant i ESA Board of Appeal, dvs. överklagandenämnden för de tre europeiska tillsynsmyndigheterna för finansmarknaderna, dvs. ESMA, EBA och EIPA. Nämnden, i vilken ingår 6 ordinarie ledamöter och 6 suppleanter, har till uppgift att pröva överklagande av beslut från någon av de tre myndigheterna.

Det är självklart mycket glädjande att Lars har fått detta uppdrag, både för honom själv och för Fondhandlareföreningen med detta tydliga bevis på hans kompetens och erfarenhet. Det är också glädjande att Sverige får en representant med i denna viktiga nämnd.

Lars kommer givetvis att fortsätta arbeta för Fondhandlareföreningen.