StartsidaNyheterNordic Securities Association

Nordic Securities Association

Fredag, 9 januari 2009 16:52

Det är med stor tillfredsställelse som vi kan informera att fondhandlareföreningarna i Norden nu formaliserar sitt samarbete i en gemensam organisation, Nordic Securities Association. Den nya organisationen stärker samarbetet inom Norden i en tid av stora förändringar på värdepappersmarknaderna, både när det gäller infrastruktur och regelverk. Genom detta samarbete förstärks den gemensamma nordiska rösten på den internationella finansmarknaden!

Se vidare bifogat pressmeddelande!