StartsidaNyheterPM om Penningtvätt

PM om Penningtvätt

Måndag, 18 maj 2009 16:53

PENNINGTVÄTT

Den nya lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism trädde ikraft den 15 mars 2009.

Den 15 maj 2009 trädde Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2009:1 i kraft.

Finansinspektionen har även börjat arbeta med ett vägledningsdokument som ska komma under sommaren 2009. Bland annat har det aviserats att vägledningsdokumentet ska innehålla ytterligare information om sätten att uppnå kundkännedom. Tanken är att vägledningsdokumentet ska tas fram i samarbete med branschföreträdare och för fondhandlareföreningen deltar Lars Afrell i detta arbete.

 

En viktig fråga i dessa sammanhang är hur företagen ska kunna hålla sig informerade om nya trender och mönster som används samt metoder som kan användas vid penningtvätt och finansiering av terrorism. Hur detta ska kunna ske på effektivt och rationellt sätt diskuteras mellan branschföreningarna och med Finansinspektionen.

Vad är penningtvätt?

Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det är en internationell företeelse och sker

ofta över nationsgränserna. Det kan handla om pengar från narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, rån, bedrägerier, vapenhandel med mera.

Genom att utnyttja det finansiella systemet kan den som vill tvätta pengar göra det svårare att spåra pengarnas brottsliga ursprung. Upplägget för penningtvätt kan vara mer eller mindre komplicerat. Det handlar inte bara om kontanta transaktioner, och andra tjänster via exempelvis internet och telefon.

Penningtvättslagen

För att förhindra att företag utnyttjas för penningtvätt införs regler i stort sett i hela världen. Den svenska lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv, som innebär att alla finansiella företag inom EU är skyldiga att förhindra penningtvätt. Lagen omfattar även företag och yrkesutövare utanför den finansiella sektorn såsom revisorer, advokater,

fastighetsmäklare med flera. Motsvarande regler gäller för åtgärder mot finansiering av terrorism.

Banker, värdepappersbolag och fondbolag måste ställa frågor

I korthet innebär den nya penningtvättslagen att värdepappersbolag måste göra en bedömning av risken för att användas för penningtvätt. Lagen ställer höga krav på att exempelvis värdepappersbolaget har goda kunskaper om sina kunder och deras affärer.

Värdepappersbolaget måste förstå syftet med affärsförhållandet och även med kundens olika transaktioner. Den kundinformation bolaget får behandlas konfidentiellt och omfattas av sekretess och personuppgiftslagen.

Värdepappersbolaget är skyldigt att kontrollera identiteten hos nya kunder innan dom kan börja göra affärer.

Kundkännedom och övergångsbestämmelserna

Även för gamla kunder kan värdepappersbolaget behöva kompletterande uppgifter. Det kan till exempel gälla när det är fråga om en ny tjänst.

En särskilt fråga är hur bolaget ska uppfylla kraven på kundkännedom beträffande gamla kunder. Frågan har diskuterats med Finansinspektionen och följande förslag till arbetsrutin har godtagits av inspektionen.

En riskbaserad och praktisk approach innebär i korthet att en successiv genomgång och prövning enligt plan ska ske av kunskaperna om kundstocken. En rimlig ordningsföljd för att uppnå lagens krav på kundkännedom borde vara därför vara följande:

  1. En allmän genomgång, bedömning och riskklassificering av företagets kunder och instrument/produkter enligt det riskbaserade förhållningssättet vidtas snarast.
  2. Omedelbar prövning av kundkännedomen vid förhöjd risk.
  3. En plan upprättas och följs för genomgång och kontroll av kundkännedomen av hela kundstocken med prioritering av normalriskkunder, lågriskkunder vid lämpligt tillfälle.
  4. Prövning av kundkännedom för enskilda kunder omedelbart om anledning uppkommer, t.ex. nya produkter, nya handelsmönster eller dylikt.

 

Ytterligare relevant och bra information om penningtvätt bl.a. finns på

Finansinspektionens hemsida http://www.fi.se/Templates/ListPage____10547.aspx

Bankförenings hemsida http://www.bankforeningen.se/Penningtv%C3%A4tt.aspx