StartsidaNyheterVägledande riktlinjer för värdepappersinstitutens avtal med anknutna ombud m m

Vägledande riktlinjer för värdepappersinstitutens avtal med anknutna ombud m m

Onsdag, 19 mars 2008 16:47

Svenska Fondhandlareföreningen har utarbetat ett nytt dokument benämnt "Vägledande riktlinjer för värdepappersinstitutens avtal med anknutna ombud m m".‚ Vägledningen syftar bl‚ a till att utgöra förebild och vägledning för medlemsföretagen vid utformningen av avtal med anknutna ombud och för den kontroll som bör utföras innan sådana avtal ingås.