Styrelse för Svenska Fondhandlareföreningen

Ordförande
Johan Mörner, Erik Penser Bank AB

Vice Ordförande
Peter Bäärnhielm, Danske Bank, Sverige FIlial

Övriga styrelseledamöter
Martin Andersson, Nordnet Bank AB
Anders Antas, Carnegie Investment Bank AB
Johanna Cerwall, Skandiabanken
Maria Janson, Swedbank AB
Katarina Johnsson, SEB
Rikard Josefson, Avanza Bank AB
Anton Keller, Handelsbanken
Johan Roth, Nordea Bank AB
Jonas Ström, ABG Sundal Collier AB
Per-Anders Tammerlöv, Mangold Fondkommission AB

 

Styrelse för Svenska Fondhandlareföreningens Service AB

Ordförande
Johan Mörner, Erik Penser Bank AB

Övriga styrelseledamöter

Peter Bäärnhielm, Danske Bank Sverige Filial
Urban Funered, VD i bolaget