2009

Gäller från
file icon 2009.11.30 Yttrande över avgiftsmodell investerarskyddet
Fondhandlareföreningen har lämnat ett gemensamt yttrande tillsammans med Bankföreningen.
file icon 2009.09.29 CESR Short selling, svar
Fondhandlareföreningen besvarat tillsammans med övriga nordiska länder i NSA.
file icon 2009.06.12 Skatteverkets förslag till direktnedsättning av kupongskatt
Besvarat tillsammans med Bankföreningen, Fondbolagens Förening och Euroclear Sweden.
file icon 2009.06.11 Market Abuse Directive
Svar
file icon 2009.03.11 Gränsöverskridande fusioner finansiella företag
Besvarat tillsammans med Bankföreningen
file icon 2009.03.11 Prospektdirektivet
Besvarat tillsammans med Bankföreningen
file icon 2009.02.27 CESR om TRS OTC-derivat
Svar
file icon 2009.02.19 CESR Bondmarkets transparency
Konsultation
file icon 2009.02.11 CESR om TRS OTC-derivat
Konsultation
file icon 2009.01.30 Sparandedirektivet
Gemensamt svar med Bankföreningen.
file icon 2009.01.23 Prospektdirektivet