2010

Gäller från
file icon 2010.10.08 Ändring av insättningsgarantins täckningsbelopp
FHF's svar som ansluter till BF's.
file icon 2010.08.30 Konsultation avseende investerarskyddet
Fondhandlareföreningens svar
file icon 2010.08.20 ISDA response on OTC standardisation and exchange trading
Gemensamt europeiskt svar
file icon 2010.08.18 Remissyttrande Grönbok Bolagsstyrning i finansiella institut
Bankföreningens svar som FHF hänvisar till.
file icon 2010.08.18 Yttrande över Grönbok om bolagstyrning i finansiella företag
FHFs svar som hänvisar till Bankföreningens yttrande.
file icon 2010.08.06 Remissyttrande avseende PM om Aktieägaress rättigheter
Fondhandlareföreningens svar
file icon 2010.07.23 NSA response regarding consultation on MAD
Gemensamt nordiskt svar
file icon 2010.07.23 FInal response to MAD consultation
EBF:s svar
file icon 2010.07.09 Konsultation om Short Selling
Fondhandlareföreningens svar tillsammans med norska fondhandlareföreningen.
file icon 2010.07.09 Commission's Consultation on Derivatives and Market Infrastructure
Gemensamt nordiskt tilläggssvar.
file icon 2010.07.09 Commission's Public Consultation on Short Selling
Gemensamt nordiskt svar.
file icon 2010.07.09 Commission's public consultation on Short Selling
Fondhandlareföreningen har svarat tillsammans med den norska fondhandlareföreningen.
file icon 2010.07.09 Commissions public consultation on Short selling
Gemensamt nordiskt svar
file icon 2010.06.24 Fyra aktiebolagsrättsliga frågor
FHF:s svar
file icon 2010.06.07 CESR consultation MiFID review on Non Equity Markets Transparency
Fondhandlareföreningens svar.
file icon 2010.05.31 CESR consultation MiFID review for equity markets
Fondhandlareföreningen har ingett ett gemensamt nordiskt svar.
file icon 2010.05.31 CESR consultation MiFID review for Investor Protection
Fondhandlareföreningen har ingett gemensamt nordiskt svar.
file icon 2010.05.31 CESR consultation MiFID review Transaction reporting
Fondhandlareföreningen har ingett gemensamt nordiskt svar.
file icon 2010.04.14 CESR's Consultation on Guidance to report transactions on OTC derivative instruments
Nordic Securities Association's common answer
file icon 2010.03.15 Position Paper OTC Derivatives
Gemensamt nordiskt svar
file icon 2010.03.09 MiFID-review Conduct of Business
EFSA's brev till Kommissionen om kundkategorisering.