2011

Gäller från
file icon 2013.11.04 BFs svar om föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag
Bankföreningens svar som FHF anslutit sig till.
file icon 2011.10.12 Finansinspektionens beslutsordning m m
Gemensam skrivelse till finansdepartementet från branschorganisationerna om inspektionens hantering av sanktionsärenden.
file icon 2011.05.10 Sekretessregler för finansiella företag
FHFs svar som ansluter till BFs.
file icon 2011.04.15 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden
BFs remissyttrande som FHF hänvisar till i sitt svar.
file icon 2011.03.10 CSD EBF svar
EBF svar på CSD
file icon 2011.03.10 CSD NSA svar
NSA svar på CSD
file icon 2011.03.10 CSD SSDA svar
SSDA svar på CSD
file icon 2011.02.03 EBFs response to consultation on MiFID
Europeiska bankföreningens svar på MiFID-konsultationen.
file icon 2011.02.03 NSAs response to consultation on MiFID
Gemensamt nordiskt svar på MiFID-konsultationen.
file icon 2011.02.03 SSDAs response to consultation on MiFID
Fondhandlareföreningens svar på MiFID-konsulationen.
file icon 2011.02.02 EBF's response to Commissions PRIPs consultation
Europeiska Bankföreningens svar till PRIPs konsultationen.
file icon 2011.02.01 Öppenhet i den europeiska lagstiftningsprocessen
Brev insänt tillsammans med övriga branschorganisationer till finansdepartementet.