2012

Gäller från
file icon 2012.10.31 Konsumenten i centrum - ett framtida konsumentstöd
Ett gemensamt svar med Bankföreningen och Fondbolagens Förening.
file icon 2012.08.21 FIs PM om anmälningsskyldighet för aktieägande via depåförsäkringar
Bankföreningens yttrande som vi anslutit oss till.
file icon 2012.04.19 Hemställan om ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan USA och Sverige
Branschgemensam hemställan till finansdepartementet.
file icon 2012.03.09 Framställning till departementet angående den finansiella lagstiftningen
Branchgenensam framställning till finansdepartementet om behovet av en förändrad process för finansiell lagstiftning.