2013

Gäller från
file icon 2013.11.04 Föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag
FHF ansluter sig till Bankföreningens svar.
file icon 2013.06.14 ECON konsultation om regelgivning i EU
Gemensamt yttrande med Bankföreningen.
file icon 2013.06.14 Remissyttrande Prospektansvar
Gemensamt yttrande med Bankföreningen
file icon 2013.03.14 Remissvar FTT-skatt
Gemensamt svar med BF.
file icon 2013.01.31 FIs förslag till ändrade marknadsplatsföreskrifter
Fondhandlareföreningen hänvisar till remissvaret från Svenskt Näringsliv.
file icon 2013.01.31 FIs förslag till ändrade marknadsplatsföreskrifter SNs svar
Svenskt Näringslivs svar som Fondhandlareföreningen hänvisar till.