2014

Gäller från
file icon 2014.08.01 NSA response to ESMA Consultation Paper on MiFID 2
SSDA in joint response with the Nordic Securities Association (NSA).
file icon 2014.08.01 NSA response to ESMA Discussion Paper on MiFID 2
SSDA in joint response with the Nordic Securities Association (NSA).
file icon 2014.03.11 Remiss av kommissionens frågeformulär om FTT
Gemensamt besvarad med Svenska Bankföreningen.