StartsidaRegler m.m.

Regler m.m.

Kategorier

Här finner ni regler, rekommendationer, avtal och annan information som Svenska Fondhandlareföreningen har tagit fram tillsammans med sina medlemmar.

Regler m.m.

Gäller från
  Behörighetsfrågor (0)
Behörighetsfrågor på aktie-, kredit-, derivat- och valutamarknaderna. Den som önskar att ta del av detta dokument ombeds kontakta Fondhandlareföreningens kansli.
  Best Execution (1)
Under revision
  EMIR (European Market Infrastructure Regulation) (3)
En arbetsgrupp hos föreningen har tagit fram ett standardavtal mellan clearingmedlem och kund för de fall parterna kommit överens om att clearingmedlemmen ska cleara vissa transaktioner för kunden hos ett clearinghus (NASDAQ OMX) samt en mall för tvistelösningsmekanism avseende OTC-kontrakt enligt artikel 11 i EMIR.
  Marknadsövervakning av handel med finansiella instrument organiserad av svenska värdepappersinstitut, rekommendationer (0)
Den som önskar ta del av detta dokument ombeds kontakta Fondhandlareföreningens kansli.
  Tilldelningsregler vid överteckning (0)
Den som önskar ta del av detta dokument ombeds kontakta Fondhandlareföreningens kansli.
  Överföring av värdepapper, mall (0)
Den som önskar ta del av detta dokument ombeds kontakta Fondhandlareföreningens kansli.